Renergie Absolue Selvert Thermal (wyciąg z białka ze śluzu ślimaka)